Repertoár

Baladynámět a choreografie David Mikula

Balada vojenská - hud. úpr. Antonín Špaček

Túžení, túžení, po kom ho, milá, máš?
Po tobě, šohajku, že k nám nechodíváš.
Túžení, túžení, po kom, milá túžíš?
Po tobě, šohajku, že daleko slúžíš…

Už je to regrúti – hud. úpr. Aleš Kropáč

Balada mlynářská - hud. úpr. David Sluka

Od městečka ke mlýnu cesta ušlapaná,
kdo tu cestu šlapával, ten mlynárku
miloval.
Šlapával ju Janíček, klepe na okénko,
ťuky, ťuky na dvere či mlynárka otevre…

Ode mlýna ke mlýnu – hud. úpr. Aleš Kropáč

Balada o dívce, jenž dítě do vody hodila - hud. úpr. Pavla Večeřová

Šla Kačenka na procházku až ke mlýnu na
tú hrázku. Jak na hrázku vykročila, krásné
dítě porodila…

Ej byla láska, už jej není – hud. úpr. Pavla Večeřová

Balada masopustní - hud. úpr. Antonín Špaček

Javorinka šedá, kdože pod ňú sedá?
Uherští zbojníci, zabili tam žida.
Keď ho zabíjali, tak mu povídali:,
”Nepújdeš, židáčku, z Uher do Moravy!”

Balada o Jankovi - hud. úpr. Aleš Kropáč

A když sme jeli přes Koryčany,
volalo dívča na Boršičany.
Ej, Boršičané, v tenkých košulkách,
zabili Janka na panských lúkách…

Leží Janko zabitý – hud. úpr. Veronika Píšková

Balada o dívce v dřevo proměněné - hud. úpr. Pavla Večeřová

Vandrovali polem, dva mládenci spolem.
A keď vandrovali, tak si povídali:
”Vím já, milý bratre, drevo javorové,
huslí naděláme, draho popredáme.”

Spišské melodie – hud. úpr. Aleš Kropáč

Balada o stavu manželském - hud. úpr. Aleš Kropáč

Aj ženy, ženy, poraďte ženy,
já zlého muža mám, a on mě bije,
velice pije, co si s ním počat mám?

Veselské – hud.úpr. Aleš Kropáč

Balada o nás - hud. úpr. Lubomír Graffe

Na košatej jedli dva holubi seďá,
ludé jim záviďá, že sa rádi viďá.
Ludé, milí ludé, nezáviďte toho!
Jaká to pěkná věc, kdo miluje koho!
Byla láska, byla, mezi nama dvúma,
jaká už nebude mezi tisícama.
Milovali sme sa jak holubú pára,a kdo
nás rozvedel, nech ho Pán Búh skárá.

Od jara do zimy – námět a choreografie David Mikula

JARO

Přišlo jaro k nám – hud. úpr. David Slouka
A v tom městě Hodoníně – hud. úpr. Aleš Kropáč
Okolo mlýna – hud. úpr. Aleš Kropáč
Svatba – hud. úpr. Antonín Špalek
Ej lásko, lásko I. – hud. úpr. Pavla Večeřová

LÉTO

Pod Javorinů – hud. úpr. Antonín Špaček
Zbojnické z Kopanic – hud. úpr. Antonín Špaček
Čo sem sa Hrozenka nabanoval – hud. úpr. Aleš kropáč
Na lůkách – hud. úpr. Antonín Špaček
Čardášové variace – hud. úpr. Lubomír Graffe

PODZIM

Ve stoprounském vinohradě – hud. úpr. Aleš Kropáč
Vojanské – hud. úpr. Pavla Večeřová
Verbujů, verbujů – hud. úpr. Aleš Kropáč
Na „hodové“ v Boršicích – hud. úpr. Tomáš Martinák, Aleš Kropáč
Ej lásko, lásko II. – hud. úpr. Aleš Kropáč

ZIMA

Zabijačka – hud. úpr. Aleš Kropáč
Na přástkách – hud. úpr. Aleš Kropáč
Hajducky – hud. úpr. Aleš Kropáč
Boršičtí šohajci – hud. úpr. Aleš Kropáč


Vánoční koncerty

Comments are closed.